Αναβολή Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 21 Ιανουαρίου 2015

Στη συνέχεια της επίδοσης της με αριθμ. πρωτ. 634/16.01.2015 έγγραφης Πρόσκλησης, σας ενημερώνουμε ότι, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η τακτική συνεδρίαση της 21ης του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του κ. Δήμαρχου και ορισμένων Δημοτικών Συμβούλων, που προέκυψαν εκτάκτως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο