Αναβολή Διανομής Ροδάκινων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) το Δήμο Τρίπολης και συμπράττοντα εταίρο το Δήμο Μεγαλόπολης, έπειτα από επικοινωνία με την Οργάνωση Παραγωγών Α.Σ. Επισκοπής Νάουσας και την Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Ημαθίας

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Τους Ωφελούμενους– τελικούς αποδέκτες του προγράμματος της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών του Δήμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣότι

Η διανομή ροδάκινων που έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα στις 14 Σεπτεμβρίου 2015, στις 12 το μεσημέρι, την Τρίτη στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 (ώρες 8.00-14.00) και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 (ώρες 8.00-12.00) στο χώρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, Παπαναστασίου 30

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

διότι η ΔΑΟΚ Ημαθίας μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο

έκρινε ότι στη συγκεκριμένη παρτίδα, που προορίζονταν για την διανομή, εντοπίστηκαν προβλήματα στην ποιότητα του προϊόντος.

Πληροφορίες : Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Δήμου Μεγαλόπολης», Παπαναστασίου 30, Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γιαννόπουλος Σωτήριος τηλ. 27913 60300, Λαμπρόπουλος Γεώργιοςτηλ. 27913 60309 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του Δήμου Μεγαλόπολης

Δούκουρης Ανδρέας

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο