Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης καυσόξυλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      Μεγαλόπολη 6/11/2015

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να ξεκινήσει εγκαίρως και χωρίς καθυστερήσεις η εφαρμογή του προγράμματος για την δωρεάν διάθεση καυσόξυλων για την υποστήριξη αποδεδειγμένα οικονομικά αδύναμων οικογενειών του Δήμου μας, το Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης»σε συνεργασία με τοΔασαρχείο Τρίπολης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο του Νομικού Προσώπου –Παπαναστασίου 30 – έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται :

• εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2014

• κάρτα ανεργίας

• πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης

• όποιο άλλο δικαιολογητικό αποδεικνύει δυσμενή οικονομική κατάσταση

Διευκρινίζεται ότι τόσο η κοπή όσο και η μεταφορά των καυσόξυλων θα γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Η κοπή θα γίνει σε περιοχή που θα υποδείξει το Δασαρχείο, με την παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου του και εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

Δούκουρης Ανδρέας

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο