Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας Τηλεθέρμανσης

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 30

T. Κ.: 22200- Μεγαλόπολη

Τηλ.:2791025400-FAX.:2791025450

Τηλ. Εγκ/σεων : 2791025537

e-mail: dimepi@otenet.gr

 

« ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ».

Αγαπητοί καταναλωτές , σας ενημερώνουμε ότι η Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης ξεκινά την λειτουργία της για την νέα χειμερινή περίοδο την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017. Ζητούμε την κατανόηση σας για την καθυστέρηση της έναρξης χειμερινής περιόδου λόγω συντήρησης της μονάδας ΙΙΙ ΑΗΣ Α΄, που πραγματοποιήθηκε από 10 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε – ΟΤΑ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο