ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΓΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2014.

Ο Δήμος Μεγαλόποληλς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο για το μήνα Μάρτιο 2014, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων και Καθαριότητας του Δήμου. Πληροφορίες: Γραφείο Προσωπικού Δήμου Μεγαλόπολης τηλ. 2791 360 215

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο