ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 8ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΑΗΣ Β’)

Η Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης (Α.Η.Σ. Β’) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχκών ή παροδοκών ανγκών. 4 Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ Πληροφορίες: ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΗΛ. 27910 25160

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο