ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 37 ΑΤΟΜΩΝ (ΕΡΓΑΤΩΝ) ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Η.)

Η Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη 37 εκτάκτων ημερομισθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τησ ΔΛΚΜ. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν έως 21-02-2014 και ώρα 14.30 στην Κεντρική Γραμματεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο