Ανακοίνωση: Καταστάσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ» (πρώην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας – ΕΑΣΑ), τμήμα επιδοτήσεων, σε συνεργασία με την «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» μας απέστειλε προς ανάρτηση:

α) ονομαστική κατάσταση των παραγωγών των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται, με αναγραφή των λόγων απόρριψης και

β) ονομαστική κατάσταση των παραγωγών που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στα Μέτρα 211 και 212 με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία επιλέξιμων εκτάσεων και ζώων.

Στις καταστάσεις αυτές αναγράφεται το τελικό ποσό της Εξισωτικής Αποζημίωσης, τυχόν ποινές από την Πολλαπλή Συμμόρφωση ετών 2007-2013, τις Πολυετείς Κυρώσεις ετών 2010-2013 και τα Αχρεωστήτως Καταβληθέντα Ποσά ετών 2008-2013.

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας δικαιούχων και απορριφθέντων παραγωγών, ενώ ο πίνακας με όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία θα βρίσκεται στη διάθεση του κοινού στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης (Γρ. Αγροτικής Ανάπτυξης, ισόγειο Δημαρχιακού Μεγάρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα τηλ. 27913 60230 και 27913 60231).

Εκ του Δήμου

Μεγαλόπολη 15-01-2015

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο