Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Μεγαλόπολης, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Μεγαλόπολης ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2022-2023
Δύο (2) Πέντε (5)
Παρακάτω θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση καθώς και τα παραρτήματα που την ακολουθούν

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο