ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» ανακοινώνεται από την Α.Σ «Θερμοκοιτίδα Απασχόλησης» ο προσωρινός κατάλογος ωφελούμενων που θα συμμετέχουν στις δράσεις της Πράξης. Καθώς η τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελουμένων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη θέση τους στους καταλόγους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ή διαφορετικά στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου Αγαπήνωρ(25ης Μαρτίου 14,22100 Τρίπολη) και στο τηλέφωνα 2710230233. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013 και ώρα 12.00μμ.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο