ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)

Κ Α Λ Ε Ι

τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνίστανται από Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας).

Περιλαμβάνονται και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ως φυσικά πρόσωπα, (κατά την εξειδίκευση που γίνεται αναλυτικά ανά υποδράση στην Πρόσκληση και στον Οδηγό ΙΙ_2 που την συνοδεύει) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα), του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση.

https://www.anvope.gr/2-prosklisi

Εκ του Δήμου 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο