Ανακοινώσεις Υπηρεσιών

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη 7 υπαλλήλων καθαρισμού σχολικών μονάδων (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου)

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει Παρακάτω θα βρείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021, την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση & το Παράρτημα ΙΙ (οδηγίες  συπμλήρωσης αίτησης / απαιτούμενα δικαιολογητικά) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 Αίτηση –

Μετάβαση στο περιεχόμενο