Άδεια για Αγροτική Χρήση Ύδατος

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

– Υπενθυμίζουμε στους χρήστες ύδατος την υποχρέωσή τους για υποβολή φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, η οποία παρατείνεται για τελευταία φορά και χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

– Η ανάγκη αυτή προκύπτει για την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο ιδίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.

– Επίσης για διευκόλυνση όλων η σχετική διαδικασία έχει απλουστευθεί σημαντικά, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

– Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όλοι οι χρήστες ύδατος να προβούν άμεσα στις σχετικές απλουστευμένες ενέργειες, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε εδώ την εγκύκλιο 

Εγκύκλιος για Άδειες Υδροδότησης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο