Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 26η Μάϊου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 5491

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε όπως συμμετάσχετε στη δια περιφοράς Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαλόπολης, που θα διεξαχθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-011-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την 26η του μήνα Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με 12.00, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

  1. Έγκριση – αποδοχή μελέτης έργου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
  2. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση χώρου εντός του Κλειστού Δημοτικού Σταδίου Μεγαλόπολης».

 Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο e-mail: economikiepitropi@megalopoli.grή με sms, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (6945495572), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους της επιτροπής.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 2791360205.

Μεγαλόπολη 25 – 05 – 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο