36 θέσεις εργασίας στον Δήμο Μεγαλόπολης μέσω του νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                          ΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022 στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) η Πρόσκληση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΠΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου και λήγει στις 18 Μαρτίου 2022.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ).
Για το Δήμο Μεγαλόπολης έχουν εγκριθεί τριανταέξι (36) θέσεις. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι διαθέσιμες θέσεις, ανά Ειδικότητα και Εκπαιδευτικό Επίπεδο:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, όπου είναι διαθέσιμη η Πρόσκληση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.
Εκ του Δήμου

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο