2 ΑΤΟΜΑ ΜΕ 2ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ Β΄ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού. Η ειδικότητα είναι Εργάτης (ΥΕ) 60 ημερομίσθια , 2 άτομα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλουν από 05.06.14 μέχρι 12.06.14 και ώρα 08:00 έως 13:00 στη Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από την Γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης : 1. Εντοπιότητα. 2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος. 3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.). 4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας. 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σημειώνεται ότι, οι προς κάλυψη θέσεις αφορούν αποκλειστικά καθήκοντα τραπεζοκόμου στο εστιατόριο του Σταθμού. Λ. Λαμπρόπουλος Διευθυντής Κλάδου ΑΗΣ Μεγ/λης Β’ Πληροφορίες : Μ. Παναγιωτοπούλου Τηλέφωνο : 27910/25158-9, Eσ.31129 E mail :m.panagiotopoulou@dei.com.gr Από το kafeneio-megalopolis.gr

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο