ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                            Μεγαλόπολη,  26 Ιουλίου 2023

Π. ΚΕΦΑΛΑ 10 & ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Τ.Κ. 22200 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

www.megalopoli.gov.gr

email : info@megalopoli.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο πλαίσιο του Ν.4819/2021, με βάση τις προδιαγραφές, όρους και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» που καθορίστηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/ 19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚΒ΄ 5553).

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Μεγαλόπολης χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου με το ποσό των 37.200,00€  από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)».

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Σημειώνεται πως περιοχή παρέμβασης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσσιος Χριστογιαννόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο