Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Παρασκευή 05/05/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

     ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 5972

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας προσκαλούμε όπως την 5η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15.00 προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Έκτακτη Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1.           Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου Μεγαλόπολης.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου καθώς η προθεσμία κατάθεσης της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο λήγει στις 08/05/2023.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 05 – 05 – 2023

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο