Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 18/05/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                               Αριθμ. Πρωτ.: 5234

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

Σας παρακαλούμε όπως την 18η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερού, προφορικού, δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης στη Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 2. Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης για το έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΟΥΛΙ».
 3. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
 4. Υποβολή προτεινόμενων έργων / δράσεων προς ένταξη στο 5ο ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ».
 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
 6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης».
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 24.793,80 € τον Κ.Α.Ε. 10-6266 με τίτλο: «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2022» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.909,04 € με ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε. 25-7336.016 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.494,20 € με ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε. 25-7336.016 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.976,00 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.016 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 11. Αποδοχή πίστωσης ποσού 17.568,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου.
 12. Αποδοχή πίστωσης ποσού 99.051,33 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20-7325.003 με τίτλο: «Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Κοινότητας Μεγαλόπολης»).
Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 13 – 05 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο