Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη, 27/04/2022
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη  20     04  2022
Αριθμ. Πρωτ.:  4351

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

    1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο-Δήμαρχο Μεγαλόπολης
    1. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
    1. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
    2. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

                                                                                        

Σας προσκαλούμε όπως, την 27η του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άδεια λειτουργίας του Ξενώνα Βάστα από το Σύλλογο των Απανταχού Βασταίων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ». (- ύστερα από αίτημα του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨Δημοτική Ενότητα¨ και κατόπιν αναβολής-).
 1. ΄Ενταξη των δημοτικών κτιρίων της Κοινότητας Μεγαλόπολης στο Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.
 1. ΄Εγκριση εκμίσθωσης έκτασης 600 τ.μ. στη θέση «ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ» της Κοινότητας Κουρουνιού της Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης μετά τη διενέργεια δύο άγονων δημοπρασιών.
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 199.840,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δεύτερη τακτική επιχορήγηση έτους 2022 (Β΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 199.840,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2022 (Γ΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 13.760,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών (Συμπληρωματική Κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
 1. ΄Εγκριση πίστωσης – Διάθεση δαπάνης για τη «Διοργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης Πολιτικής Προστασίας – Διήμερο εργαστήριο για τις δασικές πυρκαγιές στις 07 & 08-05-2022 στο Δήμο Μεγαλόπολης» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.00-6442/«Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. 25-7412.005/ «Αναλύσεις νερού ραδιενεργών ουσιών & λοιπών ειδικών παραμέτρων (Ι.Π.)».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ : 30-6644 με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΕΠΕΙΓ. ΑΝΑΓΚΕΣ_ ΣΥΜΒΑΣΗ: Α.Π. 2480/09-03-2022)»).
 1. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Συλλόγου Γυναικών «Καλλιστώ» στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 337/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 1. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Βελιγοστής Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 3740/07-04-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 1. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο του Οικισμού Στρογγυλό της Κοινότητας Κοτυλίου της Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 3925/12-04-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο