Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 06/04/2022
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη     01      04       2022
Αριθμ. Πρωτ.:  3506
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

      1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
      2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
      1. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
      2. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 6η του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνέχιση της αξιοποίησης έκτασης ιδιοκτησίας του Δήμου, στη θέση «Ψαθί» εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ για τη δημιουργία (ΒΕΠΕ) Επιχειρηματικού και Βιομηχανικού Πάρκου. (- ύστερα από αίτημα του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨Δημοτική Ενότητα ¨).
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άδεια λειτουργίας του Ξενώνα Βάστα από το Σύλλογο των Απανταχού Βασταίων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ». (- ύστερα από αίτημα του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨Δημοτική Ενότητα ¨).
 3. Κατανομή πίστωσης ποσού 199.840,40€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2022, Α΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 4. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 99.051,33€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έκτακτη επιχορήγηση – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Μαρτίου 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Διάθεση της πίστωσης.\
 5. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 13.760,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών (Συμπληρωματική Κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου- Κατανομή της πίστωσης.
 6. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την εγγραφή χρηματοδότησης ποσού 12.603,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) – Απόδοση  χρηματοδότησης στο ΝΠΙΔ για την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τη Δομή (ΚΔΑΠ).
 7. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/«ΕΑΠ» & Κ.Α. ΕΞΟΙΔΩΝ: 63-7336.001/ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ.
 8. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 60-7413.001 με τίτλο «Σύνταξη μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαλόπολης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Απ. Υπ. 24487/2020:35.975,61€».
 9. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την ενίσχυση του Κ.Α.: 20-6211/ «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».
 10. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την ορθή εγγραφή πίστωσης Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 10-6011.001/«Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων» με ορθό τίτλο «Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων (Διοικ.υπ/σιών)».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο