Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 17/03/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 2872
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 17η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Έκτακτη Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης της Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαλόπολης ενώπιον του Πταισματοδικείου Μεγαλόπολης κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
2. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης της Προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου – Εσόδων – Περιουσίας του Δήμου Μεγαλόπολης ενώπιον του Πταισματοδικείου Μεγαλόπολης κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος προκειμένου ο δικηγόρος να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τις υποθέσεις.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.
Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 17 – 03 – 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο