Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 11/3/2022
           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  Μεγαλόπολη      4      3       2022
Αριθμ. Πρωτ.:  2380

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

      1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο –Δήμαρχο Μεγαλόπολης
      2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους – Δήμου Μεγαλόπολης.
      3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
      4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων                                                      

Σας προσκαλούμε όπως, την 11η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
 2. «Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Πάροχο WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 3. «Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στον Πάροχο ΟΤΕ Α.Ε. για το έργο «Εκσκαφές Mεταγωγής WiMAX POPs OTE σε Καμπίνες με φορέα OTE RURAL» στους οικισμούς Πετρίνα και Αναβρυτό του Δήμου Μεγαλόπολης».
 4. Επείγοντα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην παλαιά γέφυρα Αλφειού, νοτιοδυτικά της Τ.Κ Καρύταινας, της Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.
 5. Εγκατάσταση 2ου Μετρητικού – Ρυθμιστικού Σταθμού (Σταθμού Ενδιάμεσης Μείωσης – IRI- ) Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο