Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 23/02/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη  18     02       2022
Αριθμ. Πρωτ.:   1712

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

    1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο-Δήμαρχο Μεγαλόπολης
    1. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους  Δήμου Μεγαλόπολης.         
    1. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
    2. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση,  η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:  

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (ΙΒ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 27.520,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α΄ Κατανομή).
 1. ΄Εγκριση δαπάνης/καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, σε προσφυγή της Α. Γιαννακοπούλου Α.Ε. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης/καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, σε προσφυγή της Π.Δ. Γιαννακόπουλος Α.Ε. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης/καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, σε προσφυγή του Η. Ν. του Η. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εγκριση δαπάνης/Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης σε προσφυγή του Κ. Β. του Δ. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. ΄Εγκριση λειτουργίας της εταιρείας «¨ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.¨ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ως «Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού» – Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας  και εναρμόνισή του  σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4875/2021.
 1. ΄Εγκριση λειτουργίας της εταιρείας «¨ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.¨ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ως «Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού» – Τροποποίηση του καταστατικού  της εταιρείας  και εναρμόνισή του  σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4875/2021.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

  Αντώνιος Κυριακόπουλος

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο