Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης, Τετάρτη 26-01-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Μεγαλόπολη   19   –    01    –   2022

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ.:  620

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

          1. Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης
          1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
          1. Τους κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Μεγαλόπολης
          1. Τους κ.κ. Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου
          1. Τον κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγαλόπολης  
          1. Την κα Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Λεονταρίου
          1. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων
          2. Τους κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων

Σας προσκαλούμε όπως, την 26η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης), προκειμένου να συζητηθεί  το παρακάτω θέμα και να διατυπωθεί γνώμη επ΄αυτού, ήτοι:

 1. Διατύπωση γνώμης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄167).

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και για την είσοδό σας στην πλατφόρμα θα γνωστοποιηθεί σύνδεσμος (Link) μέσω του προσωπικού σας email.

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Δήμου Μεγαλόπολης

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο