Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 29/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                       Μεγαλόπολη 24 – 12 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           Αριθμ. Πρωτ.: 15576

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα  16:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε τακτική ειδική συνεδρίαση (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  1. ΄Εγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο