Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 14/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 14968

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 14η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της υπ΄αριθ. 1/2021 Προκήρυξης της ΔΕΗ Α.Ε., μετά την υπ΄αριθ. 267/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης.
  2. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Λεοντάρι προς Ελληνίτσα – Βελιγοστή Δ.Ε. Φαλαισίας».
  3. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΧΡΑΝΩΝ».
  4. Έγκριση πρακτικού, πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ισόγειο), εμβαδού 63,56 τ.μ. στη Κοινότητα Ποταμιά της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης, της επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης και Εκποίησης ακινήτων.
  5. Κήρυξη άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  δημοτικού  ακινήτου, έκταση 600 τ.μ. Κοινότητα Κουρουνιού της ΔΕ Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης θέση «ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ».
  6. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2021.
  7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 250.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  8. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 00-6331.005/«ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΔΟ.Υ. ΑΠΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 10 – 12 – 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο