Ψήφισμα Πλαισίου Προκαταρκτικής Συμφωνίας, μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη

Στην Μεγαλόπολη, Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, συναντήθηκαν ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε κ. Αθανάσιο Ψαθά.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης στο πλαίσιο των ενεργειών του για την επίτευξη της αναπτυξιακής πορείας της περιοχής κατόπιν της εφαρμογής της πολιτικής της απολιγνιτοποίησης, έχει θέσει σαν στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου σε κατάλληλη θέση που έχει εντοπιστεί στην περιοχή Λεύκτρο Μεγαλόπολης.

Ο συγκεκριμένος στόχος έχει ήδη  υιοθετηθεί από την πολιτεία και εντάσσεται στο σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και αναμένεται να τύχει οικονομικής στήριξης από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θεσμοθετήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση (Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027).

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. έχει ήδη καταθέσει στο Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης πρόταση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή Λεύκτρο του Δήμου Μεγαλόπολης, σε έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 1.700 στρεμμάτων.

Θωρώντας τα 2 μέρη ότι για την ασφαλή επίτευξη του στόχου είναι απαραίτητη η ορθή δρομολόγηση της απαιτούμενης διαδικασίας που προβλέπει η νομοθεσία, ψηφίζουν το Πλαίσιο Προκαταρκτικής Συμφωνίας με στόχο την μελέτη και διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή με την αξιοποίηση της ως άνω εκτάσεως προκειμένου να αποκομίσει η περιοχή συγκριτικά οφέλη, με κυριότερη στόχευση την ενίσχυση της απασχόλησης σε αυτή δια της δημιουργίας άμεσων και εμμέσων θέσεων εργασίας εντός της περιφέρειας του Δήμου.

Επίσης τα 2 μέρη θα συνεργαστούν προκειμένου σταδιακά να ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της προσπάθειας δημιουργίας του Πάρκου.

Εκ του Δήμου

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο