Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 8/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 14619

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός συμβολαιογράφου για διόρθωση του συμβολαίου με αριθμό 669/15-12-2008 που αφορά στην «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Το σπίτι του Κολοκοτρώνη)» στην Τ.Κ. Ακόβου.
  2. Έγκριση Πλαισίου Προκαταρκτικής Συμφωνίας, μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη.
  3. Έγκριση της υπ΄αριθ. 9/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης” με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο: “Σύνταξη μελετών πυροπροστασίας για τις δομές του Βρεφονηπιακού Σταθμού, ΚΔΑΠ και για το Πνευματικό Κέντρο «Ο Πολύβιος» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης”».
  4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών ανάπλασης πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
  5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2021, ΙΑ΄ Κατανομή, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
  6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 173.774,26 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως Συμπληρωματική απόφαση ΙΑ΄ Κατανομής (μηνός Νοεμβρίου ) έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
  7. Αποδοχή ποσού 93.412,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2021).
  8. Περί αποδοχής ποσού 6.880,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
  9. Περί αποδοχής ποσού 27.520,00 € Δ΄ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  

Μεγαλόπολη 03 – 12 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο