Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 26/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 13816

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ: 70-6278.001 «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19»).
  2. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων: 20-6691.001 με τίτλο «Προμήθεια διακοσμητικού φωτισμού»).
  3. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων για την πραγματοποίηση του αθλητικού γεγονότος με τίτλο :«Διοργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πυγμαχίας»).
  4. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων με τίτλο: «Δαπάνες για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2021»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

   Μεγαλόπολη 22 – 11 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο