Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 05/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 12667

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός δικηγόρου για την γνωμοδότηση περί της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 7125/30-6-2021 και όλων των συνοδευτικών εγγράφων αυτής.
  2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την  παράστασή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μεγαλόπολης (Διαδικασία Μικροδιαφορών αριθ. κατάθ. 8/2021), σε αγωγή του Π. Μ. του Κ. κατά  του Δήμου Μεγαλόπολης
  3. Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  αξιολόγησης προσφορών.
  4. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
  5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας».
  6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 17.488,96€ στον Κ.Α.Ε. 30-7331.007 με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικού κτιρίου – λαογραφικού μουσείου Τ.Κ. Μαράθων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
  7. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2021.
  8. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  9. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με τίτλο: «Σύνταξη μελετών και έκδοση αδειών δόμησης για δημοτικά κτίρια στις Τ.Κ. Αναβρυτού και Τ.Κ. Χράνων»).
  10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 35-6054.000 για κάλυψη καταβολής εργοδοτικών εισφορών).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 01 – 11 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο