Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 25/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                      Μεγαλόπολη  21 – 10 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                             Αριθμ. Πρωτ.: 12081

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο ΧριστογιαννόπουλοΔήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 25η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ένατη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (Θ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του Κ.Α. 30-7322.003/ «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΟΕΚ Κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 00-6737.003/Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη μελετών και έκδοση άδειας δόμησης για την κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του Κ.Α. 30-7331.007/ «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Γόρτυνος (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 30-7411.004 των ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «Σύνταξη μελετών & έκδοση αδειών δόμησης για δημοτικά κτίρια στις Τ.Κ. Αναβρυτού και Τ.Κ. Χράνων» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 30-6233.006 των ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (ΕΚΤΑΚΤΟ)» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.: 00-8261.000/ «Λοιπές επιστροφές».

8. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021για τη δημιουργία νέων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ / «Διοργάνωση εκδήλωσης στη θέση ¨Καταραχούλια¨ της Τ.Κ. Ισώματος Καρυών του Δήμου Μεγαλόπολης» και Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ / «Διοργάνωση εκδήλωσης στον Οικισμό Καμαρίτσα του Δήμου Μεγαλόπολης».

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των 14 εκτελεσθέντων Πατριωτών στη θέση ¨Καταραχούλια¨ της Τ.Κ. Ισώματος Καρυών του Δήμου Μεγαλόπολης, στις 31/10/2021.

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των Πεσόντων της Εθνικής Αντίστασης στον Οικισμό Καμαρίτσα του Δήμου Μεγαλόπολης, στις 7/11/2021.

11. Έγκριση δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου Μεγαλόπολης», κατά τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

12. ΄Εγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ποταμιά της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

13. ΄Εγκριση κοπής είκοσι (20) δένδρων και δέκα (10) θάμνων (καμένων) στο Σχολείο της Κοινότητας Χράνων, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο