Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 04/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                      Μεγαλόπολη  30 – 09 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                             Αριθμ. Πρωτ.: 11046

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο ΧριστογιαννόπουλοΔήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων(όπως πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε όπως, την 4η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα  19:30 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθεί  και να ληφθεί απόφαση, για το παρακάτω θέμα:

  1. Ενημέρωση για την επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Παπαθανάση, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα, του Προέδρου ΣΔΑΜ κ. Μουσουρούλη και λοιπών Κυβερνητικών Παραγόντων στο Δήμο Μεγαλόπολης, στις 21/09/2021.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο